Privacy Policy

Algemeen

HacoMusic, gevestigd aan Manmakerweg 11 2971 VP Bleskensgraaf Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hacomusic.nl

Manmakerweg 11 2971 VP Bleskensgraaf Nederland

+31(0)180712500

Arjan van Wuyckhuyse is de Functionaris Gegevensbescherming van HacoMusic Hij/zij is te bereiken via info@hacomusic.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HacoMusic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hacomusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HacoMusic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om (digitale) goederen bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HacoMusic bewaart uw persoonsgegevens zo lang als uw account op onze website actief is. Het (laten) verwijderen van uw account betekend dat u ook uw aankoophistorie met relevantie serienummers laat verwijderen. Indien u hiervoor kiest, doet u afstand van product ondersteuning of het verstrekken van verloren geraakte serienummers / product activatie codes aangezien wij geen gedane aankoop meer kunnen verifieren.

Delen van persoonsgegevens met derden

HacoMusic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HacoMusic gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om uw browse geschiedenis te monitoren of uw persoonsgegevens op te slaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (zie hierbij wel de notite onder het punt: ‘Hoe lang we persoonsgegevens bewaren’). Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hacomusic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient dit verzoek gestuurd te worden het het email adres zoals bij ons bekend. Dit ter bescherming van uw privacy. Bij twijfel kan er om telefonisch contact worden gevragd voor verificatie. HacoMusic zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. HacoMusic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HacoMusic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hacomusic.nl